Údaje vo Webshope spoločnosti Bárdi Auto a na DVD Bárdi!

K databáze Online sa dostanete po zaslaní požiadavky cez Webshop spoločnosti Bárdi Auto aj na DVD Bárdi. V obidvoch našich programoch, kliknutím na ikonu sa dostanete do servisnej informačnej databázy AutoData Online registrovanej pre Vás.

V prípade ak by ste chceli využiť služby na Webshope Bárdi Auto alebo BárdiWin, oznámte to nášmu predajcovi!

V tomto prípade si môžete vybrať z týchto balíkov:

  • s balíkom  D&R môžete mať prístup k  celej databázy
  • s balíkom S&M si môžete pozrieť 10 najčastejšie používané modulové informácie.

Najpopulárnejšou technickou databázou Slovenska pre nezávislých autoopravárov.

Program je populárny aj z toho dôvodu, že nezávislé autodielne si nemusia osobitne predplatiť továrenskú informatiku, ale v rámci jednej databázy, v českom jazyku a za legálnych okolností môžu mať prístup ku všetkým nasledovným informáciám a modulom:

Informačné moduly AutoData D&R
balík
AutoData S&M
balík
AutoData Motocykel
balík
Technické údaje (benzín a diesel)
Rozvodové remene, reťaze a ozubené kolesá
Obnova servisného indikátora
Naprogramovanie kľúča
Harmonogram údržby výrobcu
Ilustrácie pre údržbu
Normohodiny pre opravu
Nastavenie podvozku
Diagnostické chybové kódy
Rozmery a tlaky pneumatík
Technické servisné oznamy
Manažment motoru - Testovanie Systémového prvku (Diagnostika)
Manažment motoru - Údaje o meraní prípojných svoriek (Diagnostika)
Manažment motoru - Vyhľadávanie chýb (Diagnostika)
Airbagy
ABS
Klimatizácia (Diagnostika)
Umiestnenie elektrických prvkov (Diagnostika)
Schémy zapojenia (manažment motora, ABS, klimatizácia) (Diagnostika)
Servisné prípojky klimatizácie (Diagnostika)
Umiestnenie kódu motora a identifikačnej tabuľky vozidla
Varovné svetlá a symboly
Doplnkové schémy zapojenia
Umiestnenie testovacích bodov
Riadené vyhľadávanie chýb (Diagnostika)
Systémy na kontrolu tlaku v pneumatikách
Elektrické parkovacie brzdy
Odpojenie a napojenie akumulátora
Výmena spojkovej lamely
Identifikácia vozidla registračným vyhľadávačom
Doplnkové chybové kódy (BO a CO)
Výmena klinových remeňov
Hybridné vozidlá - Odpojenie a napojenie akumulátora
Dodatočná úprava dieselových výfukových plynov
Motorový olej
Mazadlá a dopĺňacie veličiny
dotiahnovateľné momenty
Skúšobná verzia na 1 mesiac pre počet užívateľov: 1 1 48,00 €+dph 33,00 €+dph 20,00 €+dph
Cena ročnej predplatby pre počet užívateľov: 1 1.212,00 €+dph/rok 624,00 €+dph/rok 372,00 €+dph/rok
S mesačnými splátkami pre počet užívateľov: 1 2 101,00 €+dph/mesiac 52,00 €+dph/mesiac 31,00 €+dph/mesiac
Skúšobná verzia na 1 mesiac pre počet užívateľov: 2 1 3 48,00 €+dph 33,00 €+dph 22,00 €+dph
Cena ročnej predplatby pre počet užívateľov: 2 1.416,00 €+dph/rok 792,00 €+dph/rok 408,00 €+dph/rok
S mesačnými splátkami pre počet užívateľov: 2 2 3 118,00 €+dph/mesiac 66,00 €+dph/mesiac 34,00 €+dph/mesiac
Skúšobná verzia na 1 mesiac pre počet užívateľov: 5 1 3 48,00 €+dph 33,00 €+dph 25,00 €+dph
Cena ročnej predplatby pre počet užívateľov: 5 3 1.764,00 €+dph/rok 864,00 €+dph/rok 504,00 €+dph/rok
S mesačnými splátkami pre počet užívateľov: 5 2 3 147,00 €+dph/mesiac 72,00 €+dph/mesiac 42,00 €+dph/mesiac
1 s jedným zákazníckym kódom môžete objednať iba jeden-jeden z test verzií jednotlivých balíkov
2 podmienkou platby s mesačnými splátkami je podpísanie ročnej zmluvy
3 pri kúpe balíku pre viac užívateľov užívatelia môžu mať prístup k databáze AutoData iba s rovnakou fizickou adresou. Túto kontrolu spracuje AutoData, a v prípade že podmienku nesplníte, môže obmedziť Váš prístup.